تبلیغات
تحصیل و اقامت در سوئد ، نروژ و فنلاند - درباره سوئد

درباره سوئد

 

نوع مطلب :سوئد ،

نوشته شده توسط:دفتر مشاوران اسکاندیناوی

حكومت : پادشاهی پارلمانی
مساحت : 790/449 كیلومترمربع  
جمعیت :  حدود 9 میلیون نفر 
رشد سالانه جمعیت : 2/0 درصد  
پایتخت : استكهلم 
زبان   : سوئدی     
دین : مسیحی ارتدکس- آزادی مذهب در سوئد تضمین شده است 
واحد پول : کرون

سوئد در شمال اروپا واقع شده ودارای آب و هوای سردی است. این كشور از نظر طبیعی، از 4 ناحیه تشكیل  شده است. كوههای پوشیده از جنگل در منطقه نورلند در  شمال، زمینهای مرتفع یونكوپینگ در جنوب، دریاچه دیستریكت در ناحیه مركزی، و جلگه حاصلخیز اسكانیا در  منتهی­الیه بخش جنوبی ­كشور.تابستانها كوتاه وگرم و  زمستانهای سرد و طولانی از ویژگیهای آب و هوای این كشور است. میانگین بارش سالانه از 200 سانتی متر در غرب وجنوب غربی، تا 50 سانتی متر در شرق و جنوب شرقی متغیر می باشد. بیش از نیمی از مساحت این كشور از جنگل پوشیده شده و طبعاً، صنایع چوب و ساخت ماشین آلات مرتبط با آن، معمول و متداول است.

تجارت

سوئد یکی از پیشرفته ترین کشورهای اروپا و دارای رشد اقتصادی بسیاربالایی است. بعد جنگ جهانی دوم این رشد اقتصادی شتاب بیشتری بخود گرفت. درآمد خالص ملی کشور بالا رفت, شکوفائی رشد اقتصادی بوجود آمد . درآمد کشور سوئد مثل دیگر کشورهای نسباتاً کوچک صنعتی, وابسته به صادرات تولیدات صنعتی است که در حال حاضر از رشد بالائی در توازن بین صادرات و واردات برخوردار است.

بطور مثال سهم صادرات در درآمد خالص ملی کشور در یک دوره 10 ساله (بین یالهای 1990 تا 1999) از 30 درصد به 44 درصد رشد داشته است. اروپا مهم ترین بازار صادراتی کشور است. 60 درصد تولیدات کشور سوئد به دیگر کشورهای عضو بازار مشترک اروپا صادر می شود.

صادرات و واردات سوئد و دیگر کشورهای عضو بازار مشترک اروپا از سال 1995 که سوئد عضو این اتحادیه شد, رشد چشمگیری داشته است. واردات سوئد از دیگر کشورهای اروپائی در سال 1995 بالغ بر 325 میلیارد کرون سوئدی و صادرات آن در همان سال بالغ بر 340 میلیارد کرون سوئدی بوده است این ارقام در سال 1999 به ترتیب به 390 میلیارد کرون سوئدی(واردات) و 410 میلیارد کرون سوئدی(صادرات) ارتقا می یابد. آمریکای شمالی و کشورهای آسیای جنوب شرقی از دیگر بازارهای مهم صادراتی سوئد هستند.

معدن سنگ آهن و جنگل وسیع به یقین نقش بسزائی در پیشرفت صنعتی کشور سوئد دارند. این دو منابع سرشار طبیعی, پایه و اساس تولیدات صنعتی کشور را تشکیل میدهند. تلفن و سیستم های مخابراتی, خودرو و ماشین های سنگین را می توان منجمله به صنعت و تولیدات سوئد اضافه کرد.
تولید خودرو, کامیون و دیگر صنایع فلزی سبک و سنگین, سهم 50 درصد در اقتصاد تولیدی کشور را دارا می باشد. درصد این سهم برای صنعت کاغذ و خمیر کاغذ 20 و داروسازی 12 است

 
بخش همگانی سوئد

در سوئد سه سطح دموکراتیک انتخابی وجود دارد: پارلمان یا مجلس (riksdagen) در سطح ملی، شوراهای استان         (landstinget) در سطح ناحیه ای و کمونها (kommunen) در سطح محلی. حوزه مسئولیت و وظایف این نهادها گوناگون است.

کمونها و شوراهای استان توسط مجمع های منتخب مردم که بترتیب مجلس کمون (kommunfullmäktige) و مجلس شورای استان  (landstingsfullmäktige)نامیده میشوند اداره میشود. نمایندگان این مجلس ها سیاستمدارانی
هستند که هر چهار سال یکبار مستقیما توسط شهروندان انتخاب میشوند. این انتخابات همزمان با انتخابات پارلمان یعنی
در سومین یکشنبه ماه سپتامبر برگزار میشود. شوراهای استان و کمونها از حق مالیات گیری و تصمیم گیری برخوردارند. این امر از جمله در چارچوب قانون کمون (kommunallagen) تعیین وتنظیم میشود.

در سطح ناحیه ای دولت توسط استانداریها  (länsstyrelsen)نمایندگی میشود یا به بیان دیگر استانداریها نیابت دولت در استان ها را بعهده دارند. ریاست استانداری با استاندار(landshövdingen) است که توسط دولت به این مقام منصوب میشود.

پارلمان سوئد مجمع قانونگذاری کشور است و نمایندگان آن هر چهار سال یکبار توسط مردم سوئد گزیده میشوند.
پارلمان نخست وزیر را برمی گزیند(statsminister) و نخست وزیر نیز اعضای هیئت دولت را منصوب میکند.

از سال 1995 سوئد عضو اتحادیه اروپا  (Europeiska Unionen, EU)بوده است. در آنجا سوئد با کشورهای عضو دیگر در زمینه اقتصاد و سیاست خارجی و مسائل مربوط به پلیس و دادگاه ها همکاری می کند.

کمون

در سوئد 290 کمون وجود دارد. کمونها از حق خودگردانی گسترده ای برخوردارند و مسئولیت امور محلی شهروندان

برای نمونه امور مربوط به دبستانها و دبیرستانها و نهادهای پیش دبستانی و نگهداری از سالمندان و جاده ها و امور
مربوط به آب و فاضلاب و انرژی را بعهده دارند. کمونها همچنین مسئولیت صدور پروانه ها یا جوازهای گوناگون مانند
جواز ساختمان و جواز فروش مشروبات الکلی را بعهده دارند و در مورد مسائل مربوط به پیشرفت امور اقتصادی و
صنعت جهانگردی و فرهنگ در شهرها نیز فعال هستند.

بالاترین مرجع تصمیم گیری در کمون مجلس کمون (kommunfullmäktige) است که اعضای آن سیاستمداران
برگزیده مردم هستند. مجلس کمون مانند پارلمان محلی کار می کند و هیئت مدیره کمون را که رهبری و هماهنگی
کارهای کمون را بعهده دارد منصوب می کند.

بجز هیئت مدیره کمون چند کمیته وجود دارد که آنها نیز توسط مجلس کمون برگزیده میشوند و وظیفه دارند که مسائل
گوناگون را که در مجلس کمون مطرح میشود مورد رسیدگی و بحث قرار دهند. این کمیته ها موظف به اجرای تصمیم
های گرفته شده توسط مجلس کمون هستند ولی در مورد برخی مسائل حق تصمیم گیری دارند. شمار و نام این کمیته ها
در کمونهای گوناگون متفاوت است.وظایف کمونها در چارچوب قانون کمونی (kommunallagen)و چندین قانون دیگر مانند قانون خدمات اجتماعی و قانون طرح و ساختمانسازی و قانون مدارس تعیین شده است.

شورای استان

وظیفه شورای استان اداره کردن امور مشترک در چند کمون است ٫ اموری که رسیدگی و اداره کردن آنها برای هر یک
از کمونها به تنهایی مستلزم هزینه گزافی میباشد. در سوئد 21 شورای استان و ناحیه وجود دارد و وظیفه اصلی آنها
اداره کردن همه خدمات درمانی همگانی در کشور است. شوراهای استان همچنین مسئولیت برنامه ریزی خدمات
دندانپزشکی سوئد چه در بخش خصوصی و چه بخش همگانی را بعهده دارند. خدمات دندانپزشکی همگانی کشور که
خدمات دندانپزشکی مردمی نام دارد زیر نظر شوراهای استان اداره میشود.

بجز وظایف نامبرده شوراهای استان بهمراه کمونها مسئولیت ترافیک جمعی را بعهده دارند. این شوراها همچنین در
زمینه رشد و پیشرفت ناحیه کار می کنند و از بخش اقتصاد خصوصی و جهانگردی و فعالیت های فرهنگی نیز پشتیبانی
می کنند.

بالاترین نهاد تصمیم گیری در شورای استان مجلس شورای استان است که اعضای آن سیاستمداران برگزیده مردم
هستند. مجلس شورای استان بمثابه پارلمان ناحیه ای عمل می کند. مجلس شورای استان اعضای هیئت مدیره شورای
استان را منصوب می کند که وظیفه آنها رهبری و هماهنگی کارهای شورای استان است. چند کمیته نیز وجود دارد که
وظیفه آنها رسیدگی و آماده کردن موضوع هاییست که باید در مجلس شورای استان مطرح شود. این کمیته ها بایستی
تصمیم های گرفته شده توسط شورای استان را اجرا کنند. شورای استان همچنین میتوانید تصمیم بگیرد که کمیته ها در
برخی امور حق تصمیم گیری داشته باشند.وظایف شورای استان از جمله در چارچوب قانون کمونی تعیین شده است.

اداره های دولتی


در سوئد حدود 330 کمیته مرکزی و اداره های کل و نهادها و شرکت های دولتی وجود دارد که زیر رهبری دولت و
وابسته به وزارتخانه های گوناگون بفعالیت مشغولند. وظیفه آنها اجرای عملی مصوبات پارلمان و دولت است. نهادهای
دولتی از استقلال برخوردارند یعنی اینکه آنها با مسئولیت خود ولی طبق خط مشی تعیین شده توسط دولت در آئین نامه
های دولت عمل می کنند.

استانداری


استانداری نهاد دولتی است که وظیفه اش هماهنگی و بکارگیری علاقه های گوناگون در استان است. استانداری نهاد
خدمتی و رسیدگی به شکایات است و در چند زمینه وظیفه کنترل و سرپرستی نیز دارد. استانداری مسئول اجرای
مصوبات دولت در مورد اهداف ملی در استان است. 21 استانداری وجود دارد - در هر استان یک استانداری. حوزه
فعالیت استانداری تشکیل یافته است از آمادگی غیر نظامی ٫ خدمات نجاتی ٫ مراقبت از طبیعت و محیط های فرهنگی ٫
برابری زن و مرد ٫ پرستاری اجتماعی و در استانهای شمالی امور مربوط به گوزنداری و مناطق کوهستانی.
رئیس کل استانداری استاندار است که توسط دولت منصوب میشود.

صندوق بیمه های اجتماعی

در سوئد صندوق بیمه های اجتماعی اداره کننده سیستم خدمات بیمه های اجتماعی است که در موارد بیماری ٫ ناتوانی
جسمی ٫ سالمندی و پرستاری از فرزند بیمار امنیت مالی شخص را تامین می کند. صندوق بیمه اجتماعی همچنین در
زمینه هماهنگی امور توانبخشی و دادن امکانات بازگشت به کار به بیماران و ناتوانان فعالیت می کند.
21صندوق بیمه وجود دارد که همگی واحدهای اداری مستقل هستند. هر صندوق بیمه توسط یک هیئت مدیره و یک
مدیر رهبری میشود. کمیته های بیمه های اجتماعی که از نمایندگان برگزیده مردم تشکیل یافته اند در مورد برخی
پرونده های تصمیم گیری می کنند. هر صندوق بیمه ای توسط یک اداره مرکزی رهبری میشود ولی تماس با مردم از
طریق اداره های محلی موجود در مراکز پرجمعیت کمونها صورت میگیرد.

دولت

دولت بر سوئد حکومت می کند و رهبری آن با نخست وزیر است که هماهنگ کننده کارهای دولت و مسئول اصلی
سیاست دولت است. روش انتخاب نخست وزیر به این صورت است که سخنگوی پارلمان کاندیدای نخست وزیری را
پیشنهاد می کند و در صورت تصویب پارلمان نخست وزیر منصوب میشود.
هیئت دولت از چند وزیر که منتخب نخست وزیر هستند تشکیل می یابد. بیشتر این وزرا رئیس های وزارتخانه ها
هستند ٫ وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه نمونه هایی از رؤسای وزارتخانه ها هستند. وزیران دیگر وابسته به یکی
از وزارتخانه ها هستند که در آنجا به نیابت از سوی رئیس وزارتخانه وظایف ویژه ای بر عهده دارند مانند وزیر کمک
به کشورهای نیازمند و وزیر امور کاری.

وزارتخانه ها بطور کلی در زمینه آماده سازی امور برای دولت برای نمونه طرح بودجه اقتصادی دولت یا پیشنهاد
قوانین (لوایح) کار می کنند. پس از آماده کردن لایحه دولت آنرا برای تصمیم گیری تقدیم مجلس می کند.
هنگامی که پارلمان در موردی تصمیم گرفت دولت مسئول اجرای آن میشود. دولت اجرای عملی تصمیم های پارلمان را
به اداره های دولتی گوناگون واگذار می کند. اداره های دولتی مستقل هستند یعنی اینکه آنها سرخود ولی مطابق با خط
مشی تعیین شده در آئین نامه های دولتی عمل می کنند.

دولت نمایندگی سوئد در شورای وزیران اتحادیه اروپایی را نیز بعهده دارد. این کار با شرکت در اجلاس شورای
وزیران اتحادیه اروپا و همچنین پیگیری امور مهم برای دولت در مراجع گوناگون شورای وزیران صورت میگیرد.

پارلمان

پارلمان قوانین را وضع می کند و در مورد درآمدها( مالیات) و هزینه های کشور تصمیم گیری می کند. پارلمان
همچنین بر کار دولت و اداره های دولتی نظارت می کند و در مورد سیاست خارجی موضع گیری می کند.
انتخابات پارلمان هر چهار سال یکبار و بصورت انتخابات همگانی و رأی مخفی و مستقیم صورت میگیرد. در انتخابات
349 کرسی نمایندگی پارلمان بین احزاب گوناگون و به نسبت آراء بدست آمده آنها پخش میشود.

سال کاری پارلمان اجلاس سراسری نامیده میشود. سخنگوی پارلمان رهبر آن و رئیس جلسه های نمایندگان مجلس
است. سخنگوی پارلمان همچنین این وظیفه مهم را دارد که هنگام تشکیل دولت شخصی را برای پست نخست وزیری به
پارلمان پیشنهاد کند.

مصوبات پارلمان یا بر پایه پیشنهادهای دولت (لوایح )یا پیشنهادهای نمایندگان پارلمان( طرح ها) استوار است. تصمیم
های پارلمان توسط نمایندگان گرفته میشود ولی نخست باید یکی از 16 کمیسیون های تخصصی موضوع را مورد
بررسی قرار داده و در گزارشی به پارلمان چگونگی تصمیم گیری را پیشنهاد کند. پیش از مطرح شدن هر موضوع در
کمیسیون تخصصی و مجلس نمایندگان موضوع مربوط بین گروه های پارلمانی احزاب گوناگون بطور گسترده مورد
بحث و گفتگو قرار میگیرد.

همه جلسه های پارلمان علنی است. مردم میتوانند از جایگاه حضار ناظر بحث و گفتگو در پارلمان باشند. نتیجه رای
گیریها نیز علنی است. به بیانی دیگر چگونگی رای دادن هر نماینده را میتوان دید.

اتحادیه اروپایی

سوئد از سال 1995 در اتحادیه اروپا که در آن اکنون 25 کشور همکاری می کنند عضو بوده است. همکاری کشورهای
عضو گسترده است و مسائل مشترک مانند اقتصاد و سیاست خارجی و همکاری نیروهای پلیس را دربرمیگیرد.
کشورهای عضو در بسیاری زمینه ها همکاری می کنند ولی نه در همه زمینه ها و از اینرو مسائل زیادی وجود دارد که
هر کشور عضو به تنهایی در مورد آنها تصمیم گیری می کند. موارد مربوط به خدمات درمانی و دفاع از کشور و
آموزش و پرورش و سیاست مسکن از جمله این موارد بشمار میروند.

تصمیم های مشترک گرفته شده توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپایی باید توسط کشورهای عضو اجرا شود. گواینکه
در مورد برخی تصمیم ها توافق همه کشورهای عضو ضروری نیست ولی همه کشورها باید آنها را اجرا کنند. از اینرو
عضویت سوئد در اتحادیه اروپایی این پیامد را داشته است که پارلمان سوئد شماری از اختیارات تصمیم گیری خود را
به نهادهای اتحادیه اروپایی واگذار کرده است.

شورای وزیران اتحادیه اروپا که در آن یک وزیر سوئدی نیز شرکت دارد و همینطور پارلمان اروپاست که در اتحادیه
اروپا تصمیم میگیرند. نمایندگان پارلمان اروپا هر پنج سال یکبار توسط رأی دهندگان کشورهای عضو انتخاب می
شوند. در این انتخابات همه کسانی که از حق رأی دادن برخوردارند این امکان را دارند که نمایندگان سوئد در پارلمان
اروپا را انتخاب کنند.

 

How do you prevent Achilles tendonitis?
شنبه 1 مهر 1396 11:10 ق.ظ
What i do not understood is actually how you are not
really a lot more smartly-preferred than you may be right now.

You are very intelligent. You realize thus considerably
on the subject of this subject, made me for my part imagine it from
a lot of varied angles. Its like women and men don't seem to be
interested except it is something to do with Lady gaga!

Your personal stuffs excellent. At all times maintain it up!
foot problems
یکشنبه 26 شهریور 1396 06:13 ب.ظ
Hello, i think that i saw you visited my blog so i came to “return the favor”.I'm attempting
to find things to enhance my site!I suppose
its ok to use a few of your ideas!!
Foot Pain
دوشنبه 16 مرداد 1396 01:17 ب.ظ
What's up, this weekend is pleasant in favor of me, for the
reason that this time i am reading this fantastic educational article
here at my residence.
http://corettawebster.hatenablog.com/
شنبه 31 تیر 1396 03:49 ب.ظ
of course like your website however you have to check
the spelling on quite a few of your posts. Several of them are
rife with spelling issues and I in finding
it very troublesome to tell the reality however
I will definitely come again again.
foot pain gluten
سه شنبه 20 تیر 1396 08:42 ب.ظ
Hi there very cool web site!! Guy .. Beautiful ..

Superb .. I will bookmark your web site and take the feeds also?
I'm glad to search out so many useful information right here in the put
up, we'd like work out extra strategies in this regard,
thanks for sharing. . . . . .
http://jolineneeb.hatenablog.com
سه شنبه 20 تیر 1396 02:25 ب.ظ
I blog quite often and I really appreciate your information. This article has really peaked my interest.

I am going to bookmark your blog and keep checking for
new information about once a week. I opted in for your RSS feed too.
foot pain causes
سه شنبه 6 تیر 1396 04:18 ب.ظ
Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anyplace, when i read this paragraph i thought
i could also create comment due to this sensible post.
std testing centers
جمعه 2 تیر 1396 07:00 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که
صدایی دلنشین اصل آیا واقعا نشستن
کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی درون جملات شما موفق به من مؤمن اما تنها برای while.
من با این حال مشکل خود را با جهش در مفروضات و
یک ممکن است را سادگی به کمک پر همه کسانی معافیت.
در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من را قطعا بود مجذوب.
foot pain after pregnancy
چهارشنبه 31 خرداد 1396 07:19 ب.ظ
Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News.

Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there!
Thank you
foot pain heel
چهارشنبه 31 خرداد 1396 01:36 ب.ظ
We are a bunch of volunteers and opening a brand
new scheme in our community. Your site provided us with valuable info to work on. You've
performed a formidable activity and our whole community shall be grateful to you.
www1.folha.uol.com.br
دوشنبه 1 خرداد 1396 06:02 ب.ظ
Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I'm trying
to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains.
If you know of any please share. Kudos!
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 05:59 ق.ظ
I all the time used to study article in news papers but now as I am a user of net
therefore from now I am using net for posts, thanks to web.
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 09:45 ب.ظ
You could certainly see your enthusiasm in the article you write.
The world hopes for more passionate writers such as you who aren't afraid to mention how they believe.
All the time go after your heart.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر