تبلیغات
تحصیل و اقامت در سوئد ، نروژ و فنلاند - درباره سوئد

درباره سوئد

 

نوع مطلب :سوئد ،

نوشته شده توسط:دفتر مشاوران اسکاندیناوی

حكومت : پادشاهی پارلمانی
مساحت : 790/449 كیلومترمربع  
جمعیت :  حدود 9 میلیون نفر 
رشد سالانه جمعیت : 2/0 درصد  
پایتخت : استكهلم 
زبان   : سوئدی     
دین : مسیحی ارتدکس- آزادی مذهب در سوئد تضمین شده است 
واحد پول : کرون

سوئد در شمال اروپا واقع شده ودارای آب و هوای سردی است. این كشور از نظر طبیعی، از 4 ناحیه تشكیل  شده است. كوههای پوشیده از جنگل در منطقه نورلند در  شمال، زمینهای مرتفع یونكوپینگ در جنوب، دریاچه دیستریكت در ناحیه مركزی، و جلگه حاصلخیز اسكانیا در  منتهی­الیه بخش جنوبی ­كشور.تابستانها كوتاه وگرم و  زمستانهای سرد و طولانی از ویژگیهای آب و هوای این كشور است. میانگین بارش سالانه از 200 سانتی متر در غرب وجنوب غربی، تا 50 سانتی متر در شرق و جنوب شرقی متغیر می باشد. بیش از نیمی از مساحت این كشور از جنگل پوشیده شده و طبعاً، صنایع چوب و ساخت ماشین آلات مرتبط با آن، معمول و متداول است.

تجارت

سوئد یکی از پیشرفته ترین کشورهای اروپا و دارای رشد اقتصادی بسیاربالایی است. بعد جنگ جهانی دوم این رشد اقتصادی شتاب بیشتری بخود گرفت. درآمد خالص ملی کشور بالا رفت, شکوفائی رشد اقتصادی بوجود آمد . درآمد کشور سوئد مثل دیگر کشورهای نسباتاً کوچک صنعتی, وابسته به صادرات تولیدات صنعتی است که در حال حاضر از رشد بالائی در توازن بین صادرات و واردات برخوردار است.

بطور مثال سهم صادرات در درآمد خالص ملی کشور در یک دوره 10 ساله (بین یالهای 1990 تا 1999) از 30 درصد به 44 درصد رشد داشته است. اروپا مهم ترین بازار صادراتی کشور است. 60 درصد تولیدات کشور سوئد به دیگر کشورهای عضو بازار مشترک اروپا صادر می شود.

صادرات و واردات سوئد و دیگر کشورهای عضو بازار مشترک اروپا از سال 1995 که سوئد عضو این اتحادیه شد, رشد چشمگیری داشته است. واردات سوئد از دیگر کشورهای اروپائی در سال 1995 بالغ بر 325 میلیارد کرون سوئدی و صادرات آن در همان سال بالغ بر 340 میلیارد کرون سوئدی بوده است این ارقام در سال 1999 به ترتیب به 390 میلیارد کرون سوئدی(واردات) و 410 میلیارد کرون سوئدی(صادرات) ارتقا می یابد. آمریکای شمالی و کشورهای آسیای جنوب شرقی از دیگر بازارهای مهم صادراتی سوئد هستند.

معدن سنگ آهن و جنگل وسیع به یقین نقش بسزائی در پیشرفت صنعتی کشور سوئد دارند. این دو منابع سرشار طبیعی, پایه و اساس تولیدات صنعتی کشور را تشکیل میدهند. تلفن و سیستم های مخابراتی, خودرو و ماشین های سنگین را می توان منجمله به صنعت و تولیدات سوئد اضافه کرد.
تولید خودرو, کامیون و دیگر صنایع فلزی سبک و سنگین, سهم 50 درصد در اقتصاد تولیدی کشور را دارا می باشد. درصد این سهم برای صنعت کاغذ و خمیر کاغذ 20 و داروسازی 12 است

 
بخش همگانی سوئد

در سوئد سه سطح دموکراتیک انتخابی وجود دارد: پارلمان یا مجلس (riksdagen) در سطح ملی، شوراهای استان         (landstinget) در سطح ناحیه ای و کمونها (kommunen) در سطح محلی. حوزه مسئولیت و وظایف این نهادها گوناگون است.

کمونها و شوراهای استان توسط مجمع های منتخب مردم که بترتیب مجلس کمون (kommunfullmäktige) و مجلس شورای استان  (landstingsfullmäktige)نامیده میشوند اداره میشود. نمایندگان این مجلس ها سیاستمدارانی
هستند که هر چهار سال یکبار مستقیما توسط شهروندان انتخاب میشوند. این انتخابات همزمان با انتخابات پارلمان یعنی
در سومین یکشنبه ماه سپتامبر برگزار میشود. شوراهای استان و کمونها از حق مالیات گیری و تصمیم گیری برخوردارند. این امر از جمله در چارچوب قانون کمون (kommunallagen) تعیین وتنظیم میشود.

در سطح ناحیه ای دولت توسط استانداریها  (länsstyrelsen)نمایندگی میشود یا به بیان دیگر استانداریها نیابت دولت در استان ها را بعهده دارند. ریاست استانداری با استاندار(landshövdingen) است که توسط دولت به این مقام منصوب میشود.

پارلمان سوئد مجمع قانونگذاری کشور است و نمایندگان آن هر چهار سال یکبار توسط مردم سوئد گزیده میشوند.
پارلمان نخست وزیر را برمی گزیند(statsminister) و نخست وزیر نیز اعضای هیئت دولت را منصوب میکند.

از سال 1995 سوئد عضو اتحادیه اروپا  (Europeiska Unionen, EU)بوده است. در آنجا سوئد با کشورهای عضو دیگر در زمینه اقتصاد و سیاست خارجی و مسائل مربوط به پلیس و دادگاه ها همکاری می کند.

کمون

در سوئد 290 کمون وجود دارد. کمونها از حق خودگردانی گسترده ای برخوردارند و مسئولیت امور محلی شهروندان

برای نمونه امور مربوط به دبستانها و دبیرستانها و نهادهای پیش دبستانی و نگهداری از سالمندان و جاده ها و امور
مربوط به آب و فاضلاب و انرژی را بعهده دارند. کمونها همچنین مسئولیت صدور پروانه ها یا جوازهای گوناگون مانند
جواز ساختمان و جواز فروش مشروبات الکلی را بعهده دارند و در مورد مسائل مربوط به پیشرفت امور اقتصادی و
صنعت جهانگردی و فرهنگ در شهرها نیز فعال هستند.

بالاترین مرجع تصمیم گیری در کمون مجلس کمون (kommunfullmäktige) است که اعضای آن سیاستمداران
برگزیده مردم هستند. مجلس کمون مانند پارلمان محلی کار می کند و هیئت مدیره کمون را که رهبری و هماهنگی
کارهای کمون را بعهده دارد منصوب می کند.

بجز هیئت مدیره کمون چند کمیته وجود دارد که آنها نیز توسط مجلس کمون برگزیده میشوند و وظیفه دارند که مسائل
گوناگون را که در مجلس کمون مطرح میشود مورد رسیدگی و بحث قرار دهند. این کمیته ها موظف به اجرای تصمیم
های گرفته شده توسط مجلس کمون هستند ولی در مورد برخی مسائل حق تصمیم گیری دارند. شمار و نام این کمیته ها
در کمونهای گوناگون متفاوت است.وظایف کمونها در چارچوب قانون کمونی (kommunallagen)و چندین قانون دیگر مانند قانون خدمات اجتماعی و قانون طرح و ساختمانسازی و قانون مدارس تعیین شده است.

شورای استان

وظیفه شورای استان اداره کردن امور مشترک در چند کمون است ٫ اموری که رسیدگی و اداره کردن آنها برای هر یک
از کمونها به تنهایی مستلزم هزینه گزافی میباشد. در سوئد 21 شورای استان و ناحیه وجود دارد و وظیفه اصلی آنها
اداره کردن همه خدمات درمانی همگانی در کشور است. شوراهای استان همچنین مسئولیت برنامه ریزی خدمات
دندانپزشکی سوئد چه در بخش خصوصی و چه بخش همگانی را بعهده دارند. خدمات دندانپزشکی همگانی کشور که
خدمات دندانپزشکی مردمی نام دارد زیر نظر شوراهای استان اداره میشود.

بجز وظایف نامبرده شوراهای استان بهمراه کمونها مسئولیت ترافیک جمعی را بعهده دارند. این شوراها همچنین در
زمینه رشد و پیشرفت ناحیه کار می کنند و از بخش اقتصاد خصوصی و جهانگردی و فعالیت های فرهنگی نیز پشتیبانی
می کنند.

بالاترین نهاد تصمیم گیری در شورای استان مجلس شورای استان است که اعضای آن سیاستمداران برگزیده مردم
هستند. مجلس شورای استان بمثابه پارلمان ناحیه ای عمل می کند. مجلس شورای استان اعضای هیئت مدیره شورای
استان را منصوب می کند که وظیفه آنها رهبری و هماهنگی کارهای شورای استان است. چند کمیته نیز وجود دارد که
وظیفه آنها رسیدگی و آماده کردن موضوع هاییست که باید در مجلس شورای استان مطرح شود. این کمیته ها بایستی
تصمیم های گرفته شده توسط شورای استان را اجرا کنند. شورای استان همچنین میتوانید تصمیم بگیرد که کمیته ها در
برخی امور حق تصمیم گیری داشته باشند.وظایف شورای استان از جمله در چارچوب قانون کمونی تعیین شده است.

اداره های دولتی


در سوئد حدود 330 کمیته مرکزی و اداره های کل و نهادها و شرکت های دولتی وجود دارد که زیر رهبری دولت و
وابسته به وزارتخانه های گوناگون بفعالیت مشغولند. وظیفه آنها اجرای عملی مصوبات پارلمان و دولت است. نهادهای
دولتی از استقلال برخوردارند یعنی اینکه آنها با مسئولیت خود ولی طبق خط مشی تعیین شده توسط دولت در آئین نامه
های دولت عمل می کنند.

استانداری


استانداری نهاد دولتی است که وظیفه اش هماهنگی و بکارگیری علاقه های گوناگون در استان است. استانداری نهاد
خدمتی و رسیدگی به شکایات است و در چند زمینه وظیفه کنترل و سرپرستی نیز دارد. استانداری مسئول اجرای
مصوبات دولت در مورد اهداف ملی در استان است. 21 استانداری وجود دارد - در هر استان یک استانداری. حوزه
فعالیت استانداری تشکیل یافته است از آمادگی غیر نظامی ٫ خدمات نجاتی ٫ مراقبت از طبیعت و محیط های فرهنگی ٫
برابری زن و مرد ٫ پرستاری اجتماعی و در استانهای شمالی امور مربوط به گوزنداری و مناطق کوهستانی.
رئیس کل استانداری استاندار است که توسط دولت منصوب میشود.

صندوق بیمه های اجتماعی

در سوئد صندوق بیمه های اجتماعی اداره کننده سیستم خدمات بیمه های اجتماعی است که در موارد بیماری ٫ ناتوانی
جسمی ٫ سالمندی و پرستاری از فرزند بیمار امنیت مالی شخص را تامین می کند. صندوق بیمه اجتماعی همچنین در
زمینه هماهنگی امور توانبخشی و دادن امکانات بازگشت به کار به بیماران و ناتوانان فعالیت می کند.
21صندوق بیمه وجود دارد که همگی واحدهای اداری مستقل هستند. هر صندوق بیمه توسط یک هیئت مدیره و یک
مدیر رهبری میشود. کمیته های بیمه های اجتماعی که از نمایندگان برگزیده مردم تشکیل یافته اند در مورد برخی
پرونده های تصمیم گیری می کنند. هر صندوق بیمه ای توسط یک اداره مرکزی رهبری میشود ولی تماس با مردم از
طریق اداره های محلی موجود در مراکز پرجمعیت کمونها صورت میگیرد.

دولت

دولت بر سوئد حکومت می کند و رهبری آن با نخست وزیر است که هماهنگ کننده کارهای دولت و مسئول اصلی
سیاست دولت است. روش انتخاب نخست وزیر به این صورت است که سخنگوی پارلمان کاندیدای نخست وزیری را
پیشنهاد می کند و در صورت تصویب پارلمان نخست وزیر منصوب میشود.
هیئت دولت از چند وزیر که منتخب نخست وزیر هستند تشکیل می یابد. بیشتر این وزرا رئیس های وزارتخانه ها
هستند ٫ وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه نمونه هایی از رؤسای وزارتخانه ها هستند. وزیران دیگر وابسته به یکی
از وزارتخانه ها هستند که در آنجا به نیابت از سوی رئیس وزارتخانه وظایف ویژه ای بر عهده دارند مانند وزیر کمک
به کشورهای نیازمند و وزیر امور کاری.

وزارتخانه ها بطور کلی در زمینه آماده سازی امور برای دولت برای نمونه طرح بودجه اقتصادی دولت یا پیشنهاد
قوانین (لوایح) کار می کنند. پس از آماده کردن لایحه دولت آنرا برای تصمیم گیری تقدیم مجلس می کند.
هنگامی که پارلمان در موردی تصمیم گرفت دولت مسئول اجرای آن میشود. دولت اجرای عملی تصمیم های پارلمان را
به اداره های دولتی گوناگون واگذار می کند. اداره های دولتی مستقل هستند یعنی اینکه آنها سرخود ولی مطابق با خط
مشی تعیین شده در آئین نامه های دولتی عمل می کنند.

دولت نمایندگی سوئد در شورای وزیران اتحادیه اروپایی را نیز بعهده دارد. این کار با شرکت در اجلاس شورای
وزیران اتحادیه اروپا و همچنین پیگیری امور مهم برای دولت در مراجع گوناگون شورای وزیران صورت میگیرد.

پارلمان

پارلمان قوانین را وضع می کند و در مورد درآمدها( مالیات) و هزینه های کشور تصمیم گیری می کند. پارلمان
همچنین بر کار دولت و اداره های دولتی نظارت می کند و در مورد سیاست خارجی موضع گیری می کند.
انتخابات پارلمان هر چهار سال یکبار و بصورت انتخابات همگانی و رأی مخفی و مستقیم صورت میگیرد. در انتخابات
349 کرسی نمایندگی پارلمان بین احزاب گوناگون و به نسبت آراء بدست آمده آنها پخش میشود.

سال کاری پارلمان اجلاس سراسری نامیده میشود. سخنگوی پارلمان رهبر آن و رئیس جلسه های نمایندگان مجلس
است. سخنگوی پارلمان همچنین این وظیفه مهم را دارد که هنگام تشکیل دولت شخصی را برای پست نخست وزیری به
پارلمان پیشنهاد کند.

مصوبات پارلمان یا بر پایه پیشنهادهای دولت (لوایح )یا پیشنهادهای نمایندگان پارلمان( طرح ها) استوار است. تصمیم
های پارلمان توسط نمایندگان گرفته میشود ولی نخست باید یکی از 16 کمیسیون های تخصصی موضوع را مورد
بررسی قرار داده و در گزارشی به پارلمان چگونگی تصمیم گیری را پیشنهاد کند. پیش از مطرح شدن هر موضوع در
کمیسیون تخصصی و مجلس نمایندگان موضوع مربوط بین گروه های پارلمانی احزاب گوناگون بطور گسترده مورد
بحث و گفتگو قرار میگیرد.

همه جلسه های پارلمان علنی است. مردم میتوانند از جایگاه حضار ناظر بحث و گفتگو در پارلمان باشند. نتیجه رای
گیریها نیز علنی است. به بیانی دیگر چگونگی رای دادن هر نماینده را میتوان دید.

اتحادیه اروپایی

سوئد از سال 1995 در اتحادیه اروپا که در آن اکنون 25 کشور همکاری می کنند عضو بوده است. همکاری کشورهای
عضو گسترده است و مسائل مشترک مانند اقتصاد و سیاست خارجی و همکاری نیروهای پلیس را دربرمیگیرد.
کشورهای عضو در بسیاری زمینه ها همکاری می کنند ولی نه در همه زمینه ها و از اینرو مسائل زیادی وجود دارد که
هر کشور عضو به تنهایی در مورد آنها تصمیم گیری می کند. موارد مربوط به خدمات درمانی و دفاع از کشور و
آموزش و پرورش و سیاست مسکن از جمله این موارد بشمار میروند.

تصمیم های مشترک گرفته شده توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپایی باید توسط کشورهای عضو اجرا شود. گواینکه
در مورد برخی تصمیم ها توافق همه کشورهای عضو ضروری نیست ولی همه کشورها باید آنها را اجرا کنند. از اینرو
عضویت سوئد در اتحادیه اروپایی این پیامد را داشته است که پارلمان سوئد شماری از اختیارات تصمیم گیری خود را
به نهادهای اتحادیه اروپایی واگذار کرده است.

شورای وزیران اتحادیه اروپا که در آن یک وزیر سوئدی نیز شرکت دارد و همینطور پارلمان اروپاست که در اتحادیه
اروپا تصمیم میگیرند. نمایندگان پارلمان اروپا هر پنج سال یکبار توسط رأی دهندگان کشورهای عضو انتخاب می
شوند. در این انتخابات همه کسانی که از حق رأی دادن برخوردارند این امکان را دارند که نمایندگان سوئد در پارلمان
اروپا را انتخاب کنند.

 

http://proline.physics.iisc.ernet.in/wiki/index.php/How_May_I_Get_A_Date_With_My_Ex_Wife
چهارشنبه 19 دی 1397 10:45 ب.ظ
Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous
to and you're just too great. I actually like what you've acquired here, certainly like what you're saying and the way in which you say it.
You make it enjoyable and you still care for to keep it
wise. I cant wait to read far more from
you. This is actually a wonderful web site.
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 16 آذر 1397 02:55 ق.ظ

Kudos! An abundance of write ups!

precios de cialis generico acheter cialis kamagra link for you cialis price when will generic cialis be available what is cialis cialis generic availability look here cialis order on line cialis official site cialis super acti costo in farmacia cialis
Generic cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:32 ق.ظ

Cheers. I appreciate this.
online prescriptions cialis cialis billig enter site natural cialis cialis purchasing generic for cialis canadian cialis cialis tadalafil cialis for daily use canada discount drugs cialis cialis prezzo in linea basso
buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:37 ب.ظ

Wow many of fantastic facts.
cialis for sale in europa we recommend cheapest cialis cialis daily reviews cialis coupons printable buying cialis in colombia cialis 20 mg best price buying cialis overnight generico cialis mexico rezeptfrei cialis apotheke walgreens price for cialis
buy cialis online without a prescription
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:08 ق.ظ

Superb data, With thanks.
the best site cialis tablets cialis kaufen wo cialis australian price cialis preise schweiz cialis preise schweiz viagra vs cialis cialis 10 doctissimo prices on cialis 10 mg walgreens price for cialis cialis 05
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 02:12 ب.ظ

Thanks a lot, Loads of data.

cialis manufacturer coupon cialis 5 mg what is cialis india cialis 100mg cost online cialis acquisto online cialis generic cialis soft gels online prescriptions cialis we use it 50 mg cialis dose price cialis wal mart pharmacy
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 02:44 ق.ظ

Regards. Lots of knowledge.

canada discount drugs cialis cialis lilly tadalafi cialis herbs cialis online napol click now buy cialis brand prices on cialis 10 mg cialis 20mg prix en pharmacie we use it cialis online store cialis prezzo di mercato cialis 30 day trial coupon
Joyce
دوشنبه 12 آذر 1397 11:06 ب.ظ
There is certainly a lot to know about this issue. I really like all the points you made.
buy cialis cheap
دوشنبه 12 آذر 1397 01:41 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
buying cialis overnight prix cialis once a da cialis prezzo in linea basso only here cialis pills cialis daily reviews venta cialis en espaa canadian cialis cialis ahumada compare prices cialis uk cialis 30 day trial coupon
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 02:26 ق.ظ

Fine knowledge. Cheers!
cialis et insomni cialis et insomni cialis official site cialis usa cost cialis price thailand prix de cialis generic cialis at the pharmacy cialis lilly tadalafi cialis patent expiration cialis official site
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 02:13 ق.ظ

Thanks! Fantastic stuff!
cialis generic tadalafil buy enter site 20 mg cialis cost cialis cipla best buy import cialis cialis professional from usa comprar cialis navarr bulk cialis generic cialis soft gels warnings for cialis acheter cialis meilleur pri
rules of survival hack ios app
یکشنبه 11 آذر 1397 01:35 ق.ظ
I don't know if it's just me or if everyone else
experiencing problems with your blog. It appears as though some of the text
on your content are running off the screen. Can someone
else please provide feedback and let me know if
this is happening to them too? This might be a issue with my web browser because I've had this happen previously.
Many thanks
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 01:39 ب.ظ

Amazing postings, Kudos!
brand cialis nl interactions for cialis order generic cialis online generico cialis mexico cialis generic availability legalidad de comprar cialis order cialis from india wow look it cialis mexico tadalafil cialis australian price
buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 01:46 ق.ظ

Nicely put, Many thanks.
when can i take another cialis 5 mg cialis coupon printable generic cialis soft gels cialis arginine interactio cialis cuantos mg hay the best site cialis tablets we recommend cialis best buy cialis prices cost of cialis per pill buying cialis overnight
buy cialis no rx
جمعه 9 آذر 1397 02:26 ب.ظ

Excellent advice. With thanks!
what is cialis cialis without a doctor's prescription cialis super acti cialis generique sialis cialis savings card cialis patentablauf in deutschland cialis for sale in europa cialis online cialis generique
Cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 02:39 ق.ظ

Wow lots of great data.
online prescriptions cialis cialis en 24 hora costo in farmacia cialis cialis tadalafil dose size of cialis purchase once a day cialis cialis mit grapefruitsaft compare prices cialis uk cialis great britain cialis 20 mg cost
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:20 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
india cialis 100mg cost acquisto online cialis 40 mg cialis what if i take brand cialis nl generic cialis levitra cialis daily dose generic where do you buy cialis cialis 5 mg scheda tecnica order cialis from india we like it cialis price
Online cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:13 ق.ظ

You actually explained that superbly!
callus cialis 20mg import cialis cialis baratos compran uk sialis online cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis online cialis 5 mg para diabeticos rx cialis para comprar
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:42 ب.ظ

You actually expressed it well!
where cheapest cialis cialis without a doctor's prescription cialis 5 effetti collaterali what is cialis cialis cost cialis therapie cialis usa cost precios de cialis generico precios cialis peru cialis 200 dollar savings card
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:43 ق.ظ

This is nicely expressed! !
acheter du cialis a geneve cialis 20 mg effectiveness generic for cialis order cialis from india prezzo cialis a buon mercato purchase once a day cialis cialis for sale in europa cialis authentique suisse cialis generico lilly cialis 5 mg funziona
levitra prices
پنجشنبه 19 مهر 1397 04:16 ب.ظ

Helpful posts. Many thanks.
buy levitra 20 mg generic levitra buy levitra 10mg buy levitra online generic levitra levitra prices levitra 10 mg kopen buy generic levitra levitra 10 mg kopen levitra prices
Generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 09:09 ق.ظ

With thanks. Valuable stuff.
online cialis cialis free trial look here cialis order on line price cialis best cialis name brand cheap cialis super kamagra cialis alternative generic cialis pro free generic cialis cialis prezzo al pubblico
buy cialis delhi
یکشنبه 8 مهر 1397 05:33 ق.ظ

You explained it well.
cialis ahumada cialis lilly tadalafi cialis prezzo al pubblico cialis generic availability cialis sans ordonnance only best offers cialis use free cialis side effects for cialis order generic cialis online recommended site cialis kanada
buy cialis us pharmacy
شنبه 7 مهر 1397 03:57 ق.ظ

You said it very well.!
cialis online cialis kamagra levitra click here take cialis cialis therapie compare prices cialis uk cialis dose 30mg cialis 10 doctissimo where do you buy cialis discount cialis cost of cialis cvs
canadian pharcharmy online
شنبه 31 شهریور 1397 07:17 ب.ظ

Regards, Good stuff.
pharmacy near me canada online pharmacies legitimate trusted pharmacy canada pharmacy onesource drugs for sale usa buy viagrow prescription drugs without prior prescription canadian pharmacy no prescription canada medications buy canada drug pharmacy
http://eddrugsgeneric.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:40 ب.ظ

Really many of terrific info.
cialis dosage recommendations cialis dosage amounts cialis generico lilly cialis for daily use cialis online nederland only here cialis pills dosagem ideal cialis buy cheap cialis in uk we recommend cialis best buy enter site 20 mg cialis cost
http://eddrugsgeneric.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 05:41 ب.ظ

Great forum posts. Cheers.
chinese cialis 50 mg cialis 100 mg 30 tablet bulk cialis acheter cialis kamagra are there generic cialis we recommend cialis info cialis super kamagra achat cialis en europe does cialis cause gout walgreens price for cialis
http://cialisvonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:35 ق.ظ

Cheers. Loads of knowledge.

canadian cialis cialis side effects achat cialis en itali buying cialis on internet enter site 20 mg cialis cost generico cialis mexico generico cialis mexico cipla cialis online wow look it cialis mexico cialis usa cost
cheap online pharmacy no prescription
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:32 ق.ظ

Cheers! I value it.
how to get viagra free viagra pharmacy viagra buy viagra viagra generic levitra online pharmacy viagra get viagra uk buy viagra next day delivery buy viagra south africa cheap online pharmacy usa how to buy viagra online without prescription viagra 100mg where can i buy generic viagra
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:46 ب.ظ

Kudos. Fantastic stuff.
achat cialis en suisse cialis price in bangalore tadalafil 20 mg we recommend cialis info cialis 20mg prix en pharmacie order generic cialis online tadalafil tablets the best site cialis tablets cuanto cuesta cialis yaho cialis prezzo in linea basso
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30