تبلیغات
تحصیل و اقامت در سوئد ، نروژ و فنلاند - درباره سوئد

درباره سوئد

 

نوع مطلب :سوئد ،

نوشته شده توسط:دفتر مشاوران اسکاندیناوی

حكومت : پادشاهی پارلمانی
مساحت : 790/449 كیلومترمربع  
جمعیت :  حدود 9 میلیون نفر 
رشد سالانه جمعیت : 2/0 درصد  
پایتخت : استكهلم 
زبان   : سوئدی     
دین : مسیحی ارتدکس- آزادی مذهب در سوئد تضمین شده است 
واحد پول : کرون

سوئد در شمال اروپا واقع شده ودارای آب و هوای سردی است. این كشور از نظر طبیعی، از 4 ناحیه تشكیل  شده است. كوههای پوشیده از جنگل در منطقه نورلند در  شمال، زمینهای مرتفع یونكوپینگ در جنوب، دریاچه دیستریكت در ناحیه مركزی، و جلگه حاصلخیز اسكانیا در  منتهی­الیه بخش جنوبی ­كشور.تابستانها كوتاه وگرم و  زمستانهای سرد و طولانی از ویژگیهای آب و هوای این كشور است. میانگین بارش سالانه از 200 سانتی متر در غرب وجنوب غربی، تا 50 سانتی متر در شرق و جنوب شرقی متغیر می باشد. بیش از نیمی از مساحت این كشور از جنگل پوشیده شده و طبعاً، صنایع چوب و ساخت ماشین آلات مرتبط با آن، معمول و متداول است.

تجارت

سوئد یکی از پیشرفته ترین کشورهای اروپا و دارای رشد اقتصادی بسیاربالایی است. بعد جنگ جهانی دوم این رشد اقتصادی شتاب بیشتری بخود گرفت. درآمد خالص ملی کشور بالا رفت, شکوفائی رشد اقتصادی بوجود آمد . درآمد کشور سوئد مثل دیگر کشورهای نسباتاً کوچک صنعتی, وابسته به صادرات تولیدات صنعتی است که در حال حاضر از رشد بالائی در توازن بین صادرات و واردات برخوردار است.

بطور مثال سهم صادرات در درآمد خالص ملی کشور در یک دوره 10 ساله (بین یالهای 1990 تا 1999) از 30 درصد به 44 درصد رشد داشته است. اروپا مهم ترین بازار صادراتی کشور است. 60 درصد تولیدات کشور سوئد به دیگر کشورهای عضو بازار مشترک اروپا صادر می شود.

صادرات و واردات سوئد و دیگر کشورهای عضو بازار مشترک اروپا از سال 1995 که سوئد عضو این اتحادیه شد, رشد چشمگیری داشته است. واردات سوئد از دیگر کشورهای اروپائی در سال 1995 بالغ بر 325 میلیارد کرون سوئدی و صادرات آن در همان سال بالغ بر 340 میلیارد کرون سوئدی بوده است این ارقام در سال 1999 به ترتیب به 390 میلیارد کرون سوئدی(واردات) و 410 میلیارد کرون سوئدی(صادرات) ارتقا می یابد. آمریکای شمالی و کشورهای آسیای جنوب شرقی از دیگر بازارهای مهم صادراتی سوئد هستند.

معدن سنگ آهن و جنگل وسیع به یقین نقش بسزائی در پیشرفت صنعتی کشور سوئد دارند. این دو منابع سرشار طبیعی, پایه و اساس تولیدات صنعتی کشور را تشکیل میدهند. تلفن و سیستم های مخابراتی, خودرو و ماشین های سنگین را می توان منجمله به صنعت و تولیدات سوئد اضافه کرد.
تولید خودرو, کامیون و دیگر صنایع فلزی سبک و سنگین, سهم 50 درصد در اقتصاد تولیدی کشور را دارا می باشد. درصد این سهم برای صنعت کاغذ و خمیر کاغذ 20 و داروسازی 12 است

 
بخش همگانی سوئد

در سوئد سه سطح دموکراتیک انتخابی وجود دارد: پارلمان یا مجلس (riksdagen) در سطح ملی، شوراهای استان         (landstinget) در سطح ناحیه ای و کمونها (kommunen) در سطح محلی. حوزه مسئولیت و وظایف این نهادها گوناگون است.

کمونها و شوراهای استان توسط مجمع های منتخب مردم که بترتیب مجلس کمون (kommunfullmäktige) و مجلس شورای استان  (landstingsfullmäktige)نامیده میشوند اداره میشود. نمایندگان این مجلس ها سیاستمدارانی
هستند که هر چهار سال یکبار مستقیما توسط شهروندان انتخاب میشوند. این انتخابات همزمان با انتخابات پارلمان یعنی
در سومین یکشنبه ماه سپتامبر برگزار میشود. شوراهای استان و کمونها از حق مالیات گیری و تصمیم گیری برخوردارند. این امر از جمله در چارچوب قانون کمون (kommunallagen) تعیین وتنظیم میشود.

در سطح ناحیه ای دولت توسط استانداریها  (länsstyrelsen)نمایندگی میشود یا به بیان دیگر استانداریها نیابت دولت در استان ها را بعهده دارند. ریاست استانداری با استاندار(landshövdingen) است که توسط دولت به این مقام منصوب میشود.

پارلمان سوئد مجمع قانونگذاری کشور است و نمایندگان آن هر چهار سال یکبار توسط مردم سوئد گزیده میشوند.
پارلمان نخست وزیر را برمی گزیند(statsminister) و نخست وزیر نیز اعضای هیئت دولت را منصوب میکند.

از سال 1995 سوئد عضو اتحادیه اروپا  (Europeiska Unionen, EU)بوده است. در آنجا سوئد با کشورهای عضو دیگر در زمینه اقتصاد و سیاست خارجی و مسائل مربوط به پلیس و دادگاه ها همکاری می کند.

کمون

در سوئد 290 کمون وجود دارد. کمونها از حق خودگردانی گسترده ای برخوردارند و مسئولیت امور محلی شهروندان

برای نمونه امور مربوط به دبستانها و دبیرستانها و نهادهای پیش دبستانی و نگهداری از سالمندان و جاده ها و امور
مربوط به آب و فاضلاب و انرژی را بعهده دارند. کمونها همچنین مسئولیت صدور پروانه ها یا جوازهای گوناگون مانند
جواز ساختمان و جواز فروش مشروبات الکلی را بعهده دارند و در مورد مسائل مربوط به پیشرفت امور اقتصادی و
صنعت جهانگردی و فرهنگ در شهرها نیز فعال هستند.

بالاترین مرجع تصمیم گیری در کمون مجلس کمون (kommunfullmäktige) است که اعضای آن سیاستمداران
برگزیده مردم هستند. مجلس کمون مانند پارلمان محلی کار می کند و هیئت مدیره کمون را که رهبری و هماهنگی
کارهای کمون را بعهده دارد منصوب می کند.

بجز هیئت مدیره کمون چند کمیته وجود دارد که آنها نیز توسط مجلس کمون برگزیده میشوند و وظیفه دارند که مسائل
گوناگون را که در مجلس کمون مطرح میشود مورد رسیدگی و بحث قرار دهند. این کمیته ها موظف به اجرای تصمیم
های گرفته شده توسط مجلس کمون هستند ولی در مورد برخی مسائل حق تصمیم گیری دارند. شمار و نام این کمیته ها
در کمونهای گوناگون متفاوت است.وظایف کمونها در چارچوب قانون کمونی (kommunallagen)و چندین قانون دیگر مانند قانون خدمات اجتماعی و قانون طرح و ساختمانسازی و قانون مدارس تعیین شده است.

شورای استان

وظیفه شورای استان اداره کردن امور مشترک در چند کمون است ٫ اموری که رسیدگی و اداره کردن آنها برای هر یک
از کمونها به تنهایی مستلزم هزینه گزافی میباشد. در سوئد 21 شورای استان و ناحیه وجود دارد و وظیفه اصلی آنها
اداره کردن همه خدمات درمانی همگانی در کشور است. شوراهای استان همچنین مسئولیت برنامه ریزی خدمات
دندانپزشکی سوئد چه در بخش خصوصی و چه بخش همگانی را بعهده دارند. خدمات دندانپزشکی همگانی کشور که
خدمات دندانپزشکی مردمی نام دارد زیر نظر شوراهای استان اداره میشود.

بجز وظایف نامبرده شوراهای استان بهمراه کمونها مسئولیت ترافیک جمعی را بعهده دارند. این شوراها همچنین در
زمینه رشد و پیشرفت ناحیه کار می کنند و از بخش اقتصاد خصوصی و جهانگردی و فعالیت های فرهنگی نیز پشتیبانی
می کنند.

بالاترین نهاد تصمیم گیری در شورای استان مجلس شورای استان است که اعضای آن سیاستمداران برگزیده مردم
هستند. مجلس شورای استان بمثابه پارلمان ناحیه ای عمل می کند. مجلس شورای استان اعضای هیئت مدیره شورای
استان را منصوب می کند که وظیفه آنها رهبری و هماهنگی کارهای شورای استان است. چند کمیته نیز وجود دارد که
وظیفه آنها رسیدگی و آماده کردن موضوع هاییست که باید در مجلس شورای استان مطرح شود. این کمیته ها بایستی
تصمیم های گرفته شده توسط شورای استان را اجرا کنند. شورای استان همچنین میتوانید تصمیم بگیرد که کمیته ها در
برخی امور حق تصمیم گیری داشته باشند.وظایف شورای استان از جمله در چارچوب قانون کمونی تعیین شده است.

اداره های دولتی


در سوئد حدود 330 کمیته مرکزی و اداره های کل و نهادها و شرکت های دولتی وجود دارد که زیر رهبری دولت و
وابسته به وزارتخانه های گوناگون بفعالیت مشغولند. وظیفه آنها اجرای عملی مصوبات پارلمان و دولت است. نهادهای
دولتی از استقلال برخوردارند یعنی اینکه آنها با مسئولیت خود ولی طبق خط مشی تعیین شده توسط دولت در آئین نامه
های دولت عمل می کنند.

استانداری


استانداری نهاد دولتی است که وظیفه اش هماهنگی و بکارگیری علاقه های گوناگون در استان است. استانداری نهاد
خدمتی و رسیدگی به شکایات است و در چند زمینه وظیفه کنترل و سرپرستی نیز دارد. استانداری مسئول اجرای
مصوبات دولت در مورد اهداف ملی در استان است. 21 استانداری وجود دارد - در هر استان یک استانداری. حوزه
فعالیت استانداری تشکیل یافته است از آمادگی غیر نظامی ٫ خدمات نجاتی ٫ مراقبت از طبیعت و محیط های فرهنگی ٫
برابری زن و مرد ٫ پرستاری اجتماعی و در استانهای شمالی امور مربوط به گوزنداری و مناطق کوهستانی.
رئیس کل استانداری استاندار است که توسط دولت منصوب میشود.

صندوق بیمه های اجتماعی

در سوئد صندوق بیمه های اجتماعی اداره کننده سیستم خدمات بیمه های اجتماعی است که در موارد بیماری ٫ ناتوانی
جسمی ٫ سالمندی و پرستاری از فرزند بیمار امنیت مالی شخص را تامین می کند. صندوق بیمه اجتماعی همچنین در
زمینه هماهنگی امور توانبخشی و دادن امکانات بازگشت به کار به بیماران و ناتوانان فعالیت می کند.
21صندوق بیمه وجود دارد که همگی واحدهای اداری مستقل هستند. هر صندوق بیمه توسط یک هیئت مدیره و یک
مدیر رهبری میشود. کمیته های بیمه های اجتماعی که از نمایندگان برگزیده مردم تشکیل یافته اند در مورد برخی
پرونده های تصمیم گیری می کنند. هر صندوق بیمه ای توسط یک اداره مرکزی رهبری میشود ولی تماس با مردم از
طریق اداره های محلی موجود در مراکز پرجمعیت کمونها صورت میگیرد.

دولت

دولت بر سوئد حکومت می کند و رهبری آن با نخست وزیر است که هماهنگ کننده کارهای دولت و مسئول اصلی
سیاست دولت است. روش انتخاب نخست وزیر به این صورت است که سخنگوی پارلمان کاندیدای نخست وزیری را
پیشنهاد می کند و در صورت تصویب پارلمان نخست وزیر منصوب میشود.
هیئت دولت از چند وزیر که منتخب نخست وزیر هستند تشکیل می یابد. بیشتر این وزرا رئیس های وزارتخانه ها
هستند ٫ وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه نمونه هایی از رؤسای وزارتخانه ها هستند. وزیران دیگر وابسته به یکی
از وزارتخانه ها هستند که در آنجا به نیابت از سوی رئیس وزارتخانه وظایف ویژه ای بر عهده دارند مانند وزیر کمک
به کشورهای نیازمند و وزیر امور کاری.

وزارتخانه ها بطور کلی در زمینه آماده سازی امور برای دولت برای نمونه طرح بودجه اقتصادی دولت یا پیشنهاد
قوانین (لوایح) کار می کنند. پس از آماده کردن لایحه دولت آنرا برای تصمیم گیری تقدیم مجلس می کند.
هنگامی که پارلمان در موردی تصمیم گرفت دولت مسئول اجرای آن میشود. دولت اجرای عملی تصمیم های پارلمان را
به اداره های دولتی گوناگون واگذار می کند. اداره های دولتی مستقل هستند یعنی اینکه آنها سرخود ولی مطابق با خط
مشی تعیین شده در آئین نامه های دولتی عمل می کنند.

دولت نمایندگی سوئد در شورای وزیران اتحادیه اروپایی را نیز بعهده دارد. این کار با شرکت در اجلاس شورای
وزیران اتحادیه اروپا و همچنین پیگیری امور مهم برای دولت در مراجع گوناگون شورای وزیران صورت میگیرد.

پارلمان

پارلمان قوانین را وضع می کند و در مورد درآمدها( مالیات) و هزینه های کشور تصمیم گیری می کند. پارلمان
همچنین بر کار دولت و اداره های دولتی نظارت می کند و در مورد سیاست خارجی موضع گیری می کند.
انتخابات پارلمان هر چهار سال یکبار و بصورت انتخابات همگانی و رأی مخفی و مستقیم صورت میگیرد. در انتخابات
349 کرسی نمایندگی پارلمان بین احزاب گوناگون و به نسبت آراء بدست آمده آنها پخش میشود.

سال کاری پارلمان اجلاس سراسری نامیده میشود. سخنگوی پارلمان رهبر آن و رئیس جلسه های نمایندگان مجلس
است. سخنگوی پارلمان همچنین این وظیفه مهم را دارد که هنگام تشکیل دولت شخصی را برای پست نخست وزیری به
پارلمان پیشنهاد کند.

مصوبات پارلمان یا بر پایه پیشنهادهای دولت (لوایح )یا پیشنهادهای نمایندگان پارلمان( طرح ها) استوار است. تصمیم
های پارلمان توسط نمایندگان گرفته میشود ولی نخست باید یکی از 16 کمیسیون های تخصصی موضوع را مورد
بررسی قرار داده و در گزارشی به پارلمان چگونگی تصمیم گیری را پیشنهاد کند. پیش از مطرح شدن هر موضوع در
کمیسیون تخصصی و مجلس نمایندگان موضوع مربوط بین گروه های پارلمانی احزاب گوناگون بطور گسترده مورد
بحث و گفتگو قرار میگیرد.

همه جلسه های پارلمان علنی است. مردم میتوانند از جایگاه حضار ناظر بحث و گفتگو در پارلمان باشند. نتیجه رای
گیریها نیز علنی است. به بیانی دیگر چگونگی رای دادن هر نماینده را میتوان دید.

اتحادیه اروپایی

سوئد از سال 1995 در اتحادیه اروپا که در آن اکنون 25 کشور همکاری می کنند عضو بوده است. همکاری کشورهای
عضو گسترده است و مسائل مشترک مانند اقتصاد و سیاست خارجی و همکاری نیروهای پلیس را دربرمیگیرد.
کشورهای عضو در بسیاری زمینه ها همکاری می کنند ولی نه در همه زمینه ها و از اینرو مسائل زیادی وجود دارد که
هر کشور عضو به تنهایی در مورد آنها تصمیم گیری می کند. موارد مربوط به خدمات درمانی و دفاع از کشور و
آموزش و پرورش و سیاست مسکن از جمله این موارد بشمار میروند.

تصمیم های مشترک گرفته شده توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپایی باید توسط کشورهای عضو اجرا شود. گواینکه
در مورد برخی تصمیم ها توافق همه کشورهای عضو ضروری نیست ولی همه کشورها باید آنها را اجرا کنند. از اینرو
عضویت سوئد در اتحادیه اروپایی این پیامد را داشته است که پارلمان سوئد شماری از اختیارات تصمیم گیری خود را
به نهادهای اتحادیه اروپایی واگذار کرده است.

شورای وزیران اتحادیه اروپا که در آن یک وزیر سوئدی نیز شرکت دارد و همینطور پارلمان اروپاست که در اتحادیه
اروپا تصمیم میگیرند. نمایندگان پارلمان اروپا هر پنج سال یکبار توسط رأی دهندگان کشورهای عضو انتخاب می
شوند. در این انتخابات همه کسانی که از حق رأی دادن برخوردارند این امکان را دارند که نمایندگان سوئد در پارلمان
اروپا را انتخاب کنند.

 

Dura Burn Keto Pills
یکشنبه 20 مرداد 1398 03:23 ب.ظ
I seldom comment, however i did a few searching and wound up here تحصیل و اقامت در
سوئد ، نروژ و فنلاند - درباره سوئد.

And I actually do have a couple of questions for you if you don't mind.
Is it just me or does it give the impression like some
of these responses come across as if they are coming from brain dead individuals?

:-P And, if you are writing at additional online social sites, I would
like to keep up with everything new you have to post. Would you list
of every one of all your social pages like your Facebook page,
twitter feed, or linkedin profile?
http://dollcollect.com/keto_prime_rx_859947
یکشنبه 20 مرداد 1398 10:30 ق.ظ
I truly appreciate this post. I have been looking all over for
this! Thank goodness I found it on Bing. You've made my
day! Thx again!
Omtiva CBD Oil
جمعه 18 مرداد 1398 12:55 ب.ظ
As a Newbie, I am constantly exploring online for articles that can help me.
Thank you
Keto Prime Rx Reviews
یکشنبه 13 مرداد 1398 02:25 ق.ظ
Hurrah, that's what I was searching for, what a stuff!

present here at this web site, thanks admin of this site.
Fit Body Keto Weight Loss
شنبه 12 مرداد 1398 02:49 ب.ظ
I got this website from my pal who informed me
on the topic of this website and now this time I am visiting this web site and reading very informative articles here.
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 11:37 ب.ظ

Fantastic postings. Thanks.
canadian viagra canadian pharmacy cialis online pharmacy canada buy viagrow buy vistagra usa online drug store canadian pharmaceuticals stocks pharmacy canada reviews online canadian pharmacy canadian pharmacy meds
http://fitbodyketo.org/
شنبه 5 مرداد 1398 04:26 ب.ظ
After looking over a handful of the blog posts on your web site,
I honestly appreciate your way of writing a blog. I saved as a favorite
it to my bookmark site list and will be checking
back in the near future. Please visit my web site as well and let me know
your opinion.
Activator Pro Testosterone
پنجشنبه 3 مرداد 1398 11:57 ق.ظ
As a Newbie, I am continuously searching online for articles that can aid me.
Thank you
https://www.wattpad.com/story/192177136-the-dura-burn-keto-ultimate-review
یکشنبه 23 تیر 1398 11:35 ق.ظ
I just couldn't depart your site prior to suggesting that I
really loved the usual information a person provide to your guests?
Is going to be back continuously to inspect new posts
http://omtivacbd.com/
جمعه 21 تیر 1398 06:27 ب.ظ
Would love to forever get updated outstanding weblog!
https://v.gd/fnHdMn
سه شنبه 11 تیر 1398 07:50 ق.ظ
Hi there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?

I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good
gains. If you know of any please share. Appreciate it!
http://hahnskipper29.bravesites.com/entries/general/wisc-marijuana-legalization-supporters-plan-rally-at-governor-s-budget-speech
سه شنبه 11 تیر 1398 07:41 ق.ظ
Some truly nice and utilitarian info on this web site,
as well I believe the design contains great features.
http://shorl.com/podirifehoda
سه شنبه 11 تیر 1398 07:34 ق.ظ
Post writing is also a excitement, if you know afterward you can write if
not it is complicated to write.
https://myspace.com/skipperblake85
سه شنبه 11 تیر 1398 07:33 ق.ظ
Great ? I should certainly pronounce, impressed with your website.
I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly
simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it
at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for
those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate.
Nice task.
http://dejourri.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 04:17 ب.ظ

You've made your position pretty nicely!.
generic low dose cialis online cialis safe site to buy cialis online cialis 200 dollar savings card cialis online deutschland cialis 5 mg prezzo cialis a buon mercato viagra cialis levitra generic cialis cialis baratos compran uk
http://neclulock.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 01:43 ق.ظ

You've made your position extremely well!.
cialis free trial buy cialis uk no prescription cialis generic tadalafil buy generic cialis pro cialis daily dose generic cialis flussig ou acheter du cialis pas cher achat cialis en suisse tadalafil 20 mg cialis kaufen wo
cialis lilly tadalafi
شنبه 1 تیر 1398 08:41 ق.ظ

Cheers! Wonderful stuff.
cialis lilly tadalafi generic cialis with dapoxetine venta cialis en espaa cialis 30 day sample cialis 5 mg para diabeticos we like it safe cheap cialis buying cialis overnight cuanto cuesta cialis yaho deutschland cialis online acheter cialis kamagra
tadalafil generic vs cialis reviews
جمعه 31 خرداد 1398 04:24 ب.ظ

Appreciate it, Plenty of postings!

we choice cialis pfizer india cialis pills in singapore cialis pas cher paris india cialis 100mg cost cialis pas cher paris recommended site cialis kanada cialis soft tabs for sale how to buy cialis online usa cialis 5 mg schweiz cialis taglich
http://bosdaefran.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 12:55 ق.ظ

Really all kinds of valuable facts!
cialis y deporte cialis online napol cialis dosage cialis super kamagra cialis dosage amounts 5 mg cialis coupon printable comprar cialis navarr cialis dosage only now cialis for sale in us click here cialis daily uk
http://thosberun.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:09 ق.ظ

Thank you. I appreciate it.
cialis 5 mg schweiz only best offers cialis use side effects of cialis canadian discount cialis buy cialis online legal cialis generika in deutschland kaufen cialis canada cialis prezzo di mercato precios cialis peru ou trouver cialis sur le net
http://marpdeppe.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:45 ب.ظ

Amazing stuff. Kudos!
dose size of cialis cialis 20mg preis cf tadalafil 20mg only here cialis pills cialis price in bangalore callus cialis 5 mg cialis rezeptfrei sterreich cialis lowest price generic cialis in vietnam
Buy generic cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:17 ب.ظ

Awesome material. Thanks.
cheap cialis cialis rezeptfrei brand cialis generic cialis reviews cialis 5 mg effetti collateral try it no rx cialis generic cialis pro callus cialis y deporte price cialis wal mart pharmacy
where to order cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 11:22 ب.ظ

Tips well utilized..
price cialis best click now buy cialis brand cialis purchasing side effects of cialis cialis coupons printable cialis 5 mg funziona india cialis 100mg cost we choice free trial of cialis cialis generika we recommend cheapest cialis
http://laubrowin.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:11 ق.ظ

This is nicely expressed. !
cialis 10 doctissimo preis cialis 20mg schweiz overnight cialis tadalafil wow look it cialis mexico cialis sicuro in linea only best offers 100mg cialis weblink price cialis compare prices cialis uk buy original cialis cialis 5 mg buy
Online cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:51 ب.ظ

This is nicely expressed. .
cialis 5 mg funziona cialis rezeptfrei cialis 5 effetti collaterali cialis 20mg prix en pharmacie brand cialis generic fast cialis online buy cialis cheap 10 mg buy cialis cheap 10 mg sublingual cialis online how does cialis work
Online cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:13 ق.ظ

Thanks a lot! I value this!
rx cialis para comprar usa cialis online il cialis quanto costa cialis generique comprar cialis navarr i recommend cialis generico cialis cuantos mg hay cialis mit grapefruitsaft cialis 5 mg schweiz only now cialis 20 mg
http://spuredchec.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 09:56 ق.ظ

Fantastic data. Appreciate it.
cialis 10mg prix pharmaci enter site very cheap cialis cialis price thailand cialis for sale in europa are there generic cialis cialis kamagra levitra purchase once a day cialis cialis baratos compran uk cialis online deutschland achat cialis en itali
Cialis 20 mg
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:24 ب.ظ

Well expressed of course. !
discount cialis only now cialis for sale in us tadalafil generic cheap cialis cialis billig cialis coupons cialis 10mg prix pharmaci buy cialis online nz only now cialis for sale in us order generic cialis online
http://diapodi.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 04:10 ب.ظ

Many thanks, Quite a lot of information.

cialis generique 5 mg cipla cialis online generic cialis at walmart generic cialis 20mg uk discount cialis does cialis cause gout acheter du cialis a geneve only now cialis 20 mg bulk cialis american pharmacy cialis
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 10:12 ق.ظ

Fine content. With thanks.
look here cialis cheap canada cialis online nederland cialis prezzo al pubblico safe site to buy cialis online cialis rezeptfrei sterreich warnings for cialis cialis generisches kanada cialis e hiv cialis 20 mg best price cialis 20 mg effectiveness
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30